porcat.org

Transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics

El BOE ha publicat el Real Decret 191/2018, del 6 d’abril,  pel que s’estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per al consum humà, i es modifiquen diversos reals decrets en matèria de ramaderia.

Segons el document, el Real Decret 191/2018 té per objectiu establir la transmissió electrònica a l’autoritat competent de les dades de prescripcions veterinàries d’antibiòtics i pinsos medicamentosos formulats amb base en remescles que siguin antibiòtics, amb la finalitat d’obtenir la informació necessària per conèixer els antibiòtics prescrits a les exportacions ramaderes i adoptar les mesures que siguin necessàries sobre l’ús d’antibiòtics.

Aquesta normativa serà d’obligada aplicació a les prescripcions destinades a animals productors d’aliments per a consum humà, no afectant les prescripcions destinades a animals de companyia.

Amb la seva entrada en vigor, el 2 de gener de 2019, s’haurà de tenir en compte la següent informació:

  • Els veterinaris tindran l’obligació de comunicar a la base de dades del Departament d’Agricultura les dades que figuren a l’Annex 1.
  • A més, hauran de realitzar aquesta comunicació mensualment, independentment de si és prescripció ordinària o excepcional.
  • En cada comunicació, el veterinari prescriptor procedirà a especificar en cada recepta el seu número de col·legiat, per garantir la seva identificació.
  • A la base de dades per prescripcions veterinàries d’antibiòtics, tindran accés el  Ministeri d'Agricultura, l'Agència Espanyola de Medicaments, les autoritats competents de cada comunitat autònoma i les Forces i Cossos de Seguretat.

Notícies

06-abr-18

Jornada PORCAT – HIPRA

El pròxim 26 d’abril a VIC, tindrà lloc la Jornada PORCAT – HIPRA dedicada al mercat i ús d'antibiòtics en el sector porcí
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.