porcat.org

A partir del 2 de gener serà obligatori informar a l’administració sobre els medicaments receptats

A partir del 2 de gener de 2019 serà obligatori informar mensualment a l’administració sobre tots els medicaments que s’hagin receptat.

Així ho recull al “Real Decret 191/2018, del 6 d’abril, pel que s’estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per al consum humà, i es modifiquen diversos reals decrets en matèria de ramaderia”, sobre el ja vàrem informar en el nostre web a l’apartat de legislació.

D’acord amb el Real Decret, el Departament d’Agricultura està elaborant una plataforma informàtica per gestionar tota la informació. La intenció del Departament és adaptar esta plataforma als diferents programes informàtics que ja hi ha en funcionament.

Notícies

22-mai-18

PORCAT es reuneix amb representants del DARP

La Junta Directiva de Porcat, s’ha reunit aquest 22 de maig amb el Subdirector de ramaderia del DARP, Joaquim Xifra, i la Cap de sanitat animal del DARP, Mercè Soler.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.