porcat.org

Ajuts de millora de la competitivitat del sector agrari

Fins aquest 30 d’abril, totes les persones físiques i jurídiques titulars d’explotacions agràries podran demanar els ajuts de “Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries” del DARP, que té per objectiu promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni, adaptant-se el sector agrari al canvi climàtic i millorant la seva competitivitat.

Els ajusts, que es poden demanar a través del DUN, també inclouen les inversions de sistemes d’aplicacions de purins, conductímetres i GPS per al transport de purí.

Segons s’indica al document, els àmbits d’inversió són:

  • Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los energèticament més eficients.
  • Renovació d’instal·lacions elèctriques per reduir el consum d’energia.
  • Ús, per a consum exclusiu de la pròpia explotació, de fonts renovables d’energia, subproductes, residus i d’altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
  • Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips que representin una innovació tecnològica.
  • Resta d’inversions que suposin una reducció de gasos hivernacle i/o amoníac.

Més informació aquí

Notícies

03-mai-18

Projecte de Decret sobre la PAE a Catalunya

Des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia s’està treballant en el nou Decret sobre la producció agroalimentària a Catalunya per adaptar-se a les modificacions de la normativa europea
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.