porcat.org

Assegurança de cadàvers: el DARP es manté amb Agroseguro

El DARP va presentar aquesta setmana les línies principals del pla 2018:

DARP

 • Es manindrà la forma de subvencionar mitjançant un import diferenciat per animal segons tipus de bestiar i zona.
 • Es mantindrà la subvenció més elevada per explotacions que disposen de refrigerador.
 • S’incrementarà la subvenció per aquelles explotacions que s’instal·lin per primera vegada un sistema d’emmagatzematge en fred.
 • Es manindrà el límit màxim d’ajut de la línea de recollida i destrucció de 4.000 euros.
 • S’aplicarà  el protocol d’actuació per al control i seguiment del correcte funcionament dels sistemes d’emmagatzematge en fred de les explotacions ramaderes.
 • S’estudiarà la inclusió dels nous règims de l’assegurança (recria de gallines de posta i criança de polletes, pre-engreix de boví, diferenciació de llet i carn en reproducció i recria d’oví i cabrum, centres de tipificació d’oví i cabrum, porcí industrial superintensiu).

AGROSEGURO

 • S’ha eliminat la bonificació a les explotacions amb refrigerador per tal de no interferir amb el càlcul de la prima de la pòlissa.

GESTORES

 • Aplicaran un preu diferenciat a les explotacions amb refrigerador que disposen de sistema d’emmagatzematge en fred.

Es preveu l’autorització del sistema d’hidròlisi porcina

El DARP també va presentar el procediment d’autorització del sistema d’hidròlisi porcina:

 • És un sistema d’emmagatzematge (no de destrucció) que dóna compliment als requisits establerts al Reial Decret 894/2013.
 • Les explotacions ramaderes també hauran de donar compliment als procediments de gestió de residus i a la normativa de trasllat de residus.
 • Es requereix l’autorització administrativa prèvia.
 • Les explotacions ramaderes hauran d’estar inscrites al Registro de Establecimientos SANDACH (RES) i se’ls atorgarà un codi SANDACH.
 • S’hauran de tramitar els documents comercials d’acompanyament en el trasllat cap al gestor autoritzat.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.