porcat.org

El DARP convoca la Comissió Tècnica del Porcí

Aquest 4 de maig a les 11.00 hores, el Departament  d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), ha organitzat una reunió a la seva seu amb la Comissió Tècnica del porcí amb l’objectiu d’explicar la situació actual en referència a la pesta porcina africana (PPA) i la malaltia d'Aujeszky, entre altres temes rellevants pel sector.

 

PESTA PORCINA AFRICANA

Segons el DARP,  des de l’any 2014, els casos de PPA a Europa s’han incrementat, sent Polònia el país més afectat amb un augment considerable durant el 2017 amb més de 800 casos,  la majoria d’ells en porcs senglars.

Davant aquest escenari, el Departament d’agricultura, insta a intensificar les mesures preventives i recomana les accions següents:

  • Extremar mesures de bioseguretat, sobretot, la tanca perimetral
  • Assegurar la correcta neteja i desinfecció de vehicles de transport d’animals.
  • Assegurar la neteja i desinfecció de vectors de transmissió de persones que hagin visitat recentment països afectats.
  • Evitar l’entrada de productes càrnis procedents de països afectats.
  • Extremar les mesures de bioseguretat en les activitats de caça.
  • Comunicació immediata de l’OC en cas de simptomatologia compatible amb la PPA
  • Comunicació immediata a agents rurals o OC quan s’identifiquin senglars morts pròxims a l’explotació.

 

MALALTIA D’AUJESZKY

Quant a la malaltia d’Aujeszky, el DARP manifesta que durant el 2018 s’ha detectat 5 nous focus en l’Estat espanyol, a més d’un brot al Sud de França a la zona dels Pirineus Atlàntics.

D’altra banda, des dels inicis d’aquest mateix any, s’ha localitzat un elevat nombre de resultats positius o dubtosos a les serologies per a la determinació de gE, els quals han desencadenat l’activació del Pla de Contingència davant la malaltia.

 

SITUACIÓ ACTUAL EN LES ENQUESTES DE BIOSEGURETAT

El DARP exposa que, en l’actualitat, hi ha explotacions que no han realitzat l’enquesta de bioseguretat. A més, el departament, exigirà aquest 2018, per a totes les explotacions, que s’adeqüin al tancament únic i continu.

També, s’ha compromès a mantenir reunions amb ADS’s  per comunicar i rebre propostes sobre bioseguretat, i a continuar informant el sector mitjançant les taules sectorials.

Quant al GTR, es podrà informatitzar totes les preguntes de les enquestes.

Per últim, a les exportacions que no hagin passat l’enquesta de bioseguretat o tinguin una puntuació negativa se li aplicaran restriccions.

Notícies

22-mai-18

PORCAT es reuneix amb representants del DARP

La Junta Directiva de Porcat, s’ha reunit aquest 22 de maig amb el Subdirector de ramaderia del DARP, Joaquim Xifra, i la Cap de sanitat animal del DARP, Mercè Soler.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.