porcat.org

El DARP publica l’“Informe tècnic per la prevenció de la caudofàgia”

El DARP ha publicat l’“Informe tècnic per la prevenció de la caudofàgia” per acomplir  la Recomanació (CE) 2016/336 relativa a les mesures per la prevenció de la caudofàgia i la reducció de l’escuat en el porcí.

L’informe ha estat encarregat a IRTA, per part del DARP, i s’ha creat una Comissió Tècnica en el marc del Consell Català de la Innovació Agroalimentària (Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020), formada per membres de les organitzacions professionals porcines, universitats, veterinaris lliures i personal de DARP i l’IRTA, els quals han participat en l’elaboració del contingut.

L’informe, que té com a objectiu principal abordar la implementació de la Recomanació de la UE d’evitar tall de cues, mostra els indicadors més rellevants per  a la prevenció de la caudofàgia i la reducció de la necessitat de l’escuat en explotacions porcines. 

A més, el document conté propostes de futur per a la reducció de la caudofàgia i els  talls de cues, les quals s'han extret a través de les respostes obtingudes mitjançant una enquesta al sector porcí.

CONSULTA  l’Informe tècnic per a la prevenció de la caudofàgia

Notícies

03-mai-18

Projecte de Decret sobre la PAE a Catalunya

Des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia s’està treballant en el nou Decret sobre la producció agroalimentària a Catalunya per adaptar-se a les modificacions de la normativa europea
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.