porcat.org

El Govern aprova la creació del Consell Català de l'Alimentació

El Govern de la Generalitat ha aprovat la creació del Consell Català de l'Alimentació com a òrgan d'assessorament i de participació institucional en matèria d'agroalimentació. Aquest Consell té l'objectiu d'analitzar i debatre els reptes d'aspecte social, empresarial i tecnològic als quals ha de fer front el sector agroalimentari català.

Està format per representants de les organitzacions professionals agràries més representatives, de les institucions, els col·legis professionals i les associacions amb activitat directa amb l'alimentació a Catalunya.

El Consell Català de l'Alimentació està format per 4 Comissions:

- La Comissió de la Cadena Agroalimentària

- La Comissió de Competitivitat i Internacionalització Alimentàries

- La Comissió de Gastronomia i Territori

- La Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat

Per a més informació podeu accedir a l'enllaç de la notícia:

El Govern aprova la creació del Consell Català de l'Alimentació

Notícies

13-jul-17

La EFSA publica un Informe sobre l'Hepatitis E en humans

Fins fa poc es creia que la majoria dels casos d'infecció d'Hepatitis E en la UE eren deguts al consum d'aigua contaminada de països externs, ara sabem que la majoria dels casos són deguts al consum de carn de porc.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.