porcat.org

El sector porcí s’haurà d’adaptar a les MTD’s

El passat mes de febrer es va publicar el document sobre millors tècniques disponibles per al sector porcí i avícola, sobre el qual ja us vam informar en aquesta notícia.

La Generalitat ha informat que les MTD’s s’aplicaran de la següent manera: 

1. A les autoritzacions de noves granges les MTD són d’aplicació immediata.

2. Per a les explotacions existents amb anterioritat al 21/02/2017, les MTD s’apliquen, tal com preveu la Directiva d’Emissions Industrials, a la part corresponent a noves instal·lacions o a la substitució completa d’instal·lacions existents que hagin iniciat la tramitació a partir d’aquesta data, i per a la resta d’instal·lacions en què no s’hagin produït cap modificació es disposarà d’un termini per aplicar les MTD obligatòriament, que finalitza el 21/02/2021.

3. Les explotacions existents amb anterioritat al 21/02/2017 que no facin modificacions, disposaran fins al 21/02/2021 per aplicar les MTD obligatòriament .

Tal com us vem informar, les MTD’s proposa bones pràctiques en els següents aspectes:

 1. Sistemes de gestió ambiental
 2. Bones pràctiques ambientals
 3. Gestió nutricional
 4. Us eficient de l’aigua
 5. Us eficient de l’energia
 6. Emissions de les aigües residuals
 7. Emissions acústiques ,
 8. Emissions de pols
 9. Emissions d’olors
 10. Emissions d’ emmagatzematge de fems ,
 11. Emissions generades per l’emmagatzemament de purins,
 12. Aplicació al camp del fems
 13. Emissions generades durant el procés de producció complet,
 14. Supervisió de les emissions i dels paràmetres del procés

Notícies

22-nov-17

Jornada Roca Junyent- PORCAT

PORCAT i Roca Junyent en la Jornada sobre "l'Adaptació a les noves tendències i a la influència del mercat internacional"
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.