porcat.org

Es reuneix el Comitè Director del Grup de Treball de Ramaderia Ecològica

Dimarts es va reunir el Comitè Director del Grup de Treball de Ramaderia Ecològica als Serveis Territorials del DARP, a Vic. El motiu de la trobada era la presentació dels resultats obtinguts a partir de l’anterior reunió, a on es va elaborar un estudi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) de cada un dels subgrups de treball.


Els subgrups són: Porcí, Herbívor, Aviram i Alimentació. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va trobar adient la formació d’un nou Grup de Treball, el Transversal, per posar conjuntament tots aquells factors que tenen en comú els quatre sectors.


Un cop acabada la presentació dels resultats de l’estudi DAFO, es va donar pas a un torn obert de paraules per debatre aquells punts en els que existia desacord o dubtes. Tanmateix, fins a finals d’agost es podran presentar nous objectius o necessitats identificades de cada sector per tal d’elaborar propostes d’actuacions per a cada una d’elles.

 

170727 ram.ecologica.jpg

Notícies

13-jul-17

La EFSA publica un Informe sobre l'Hepatitis E en humans

Fins fa poc es creia que la majoria dels casos d'infecció d'Hepatitis E en la UE eren deguts al consum d'aigua contaminada de països externs, ara sabem que la majoria dels casos són deguts al consum de carn de porc.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.