porcat.org

Investigació per millorar el benestar animal en el sacrifici de porcs

El Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) i la HSA (Humane Slaughter Association) destinaran un total de 400.000 lliures esterlines per dur a terme una investigació amb l'objectiu de trobar un sistema d'atordiment més respectuós amb el porcí.

Actualment, en la Unió Europea un dels mètodes més comuns de sacrifici en porcs és l'atordiment per exposició directa a altes concentracions de diòxid de carboni (CO2). No obstant, s'ha demostrat a partir de la investigació que aquest mètode resulta aversiu per als animals.

En 2003, l'informe del Consell de Benestar dels Animals de Granja (FAWC) sobre el benestar dels animals va recomanar que s'eliminés aquest mètode. A l'any següent, un informe de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va confirmar la eficàcia del mètode, però va senyalar que comporta dificultats respiratòries en els porcs.

La HSA i el Defra financen aquest projecte amb l'objectiu de desenvolupar un mètode més humà, capaç de substituir al CO2, alhora que també sigui pràctic i econòmic per a que pugui ser àmpliament adoptat per la industria porcina.

Notícies

13-jul-17

La EFSA publica un Informe sobre l'Hepatitis E en humans

Fins fa poc es creia que la majoria dels casos d'infecció d'Hepatitis E en la UE eren deguts al consum d'aigua contaminada de països externs, ara sabem que la majoria dels casos són deguts al consum de carn de porc.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.