porcat.org

La UE realitza canvis en la legislació sobre sanitat animal

La Comissió Europea ha avaluat les malalties animals que requereixen una intervenció de la UE i ha realitzat canvis en les llistes de malalties que han de complir les normes específiques previstes en l'article 5 del Reglament (UE) 2016/429.

De les avaluacions científiques realitzades es desprèn que la malaltia vesicular porcina, l'estomatitis vesicular, la síndrome ulcerante epizoótico i l'encefalomielitis per teschovirus no compleixen els criteris establerts a l'article 5, apartat 3, del Reglament (UE) 2016/429 *. És procedeix, per tant, a suprimir aquestes malalties de la llista de l'annex II del Reglament.

En canvi, la Surra (Trypanosoma evansi), la virosi de l'Ébola, la paratuberculosis, l'encefalitis japonesa, la febre del Nil Occidental, la febre Q, la rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa, la diarrea viral bovina, la campilobacteriosi genital bovina, la tricomonosi, la leucosi bovina enzoòtica, la pleuroneumonia contagiosa caprina, l'epididimitis ovina (Brucella ovis), la infecció per Burkholderia mallei (muermo), l'arteritis viral equina, l'anèmia infecciosa equina, la durina, la metritis contagiosa equina, la encefalomielitis equina (de l'Est i de l'Oest), la malaltia d'Aujeszky, la síndrome reproductora i respiratòria porcina, la micoplasmosi aviària (Mycoplasma gallisepticum i M. meleagridis), la infecció pels virus de la grip aviària de baixa patogenicitat, la clamidiosis aviària , la infestació per Varroa spp. (Varroasi), la infestació per Aethina tumida (el petit escarabat del rusc), la loque americana, la infestació per Tropilaelaps spp. i la infecció per Batrachochytrium salamandrivorans sí que compleixen els criteris establerts a l'article 5, apartat 3, del Reglament (UE) 2016/429. És procedent, per tant, incloure aquestes malalties en la llista de l'annex II del Reglament.

El Reglament (UE) 2016/429 estableix normes per a la prevenció i el control de les malalties animals transmissibles als animals o les persones, incloses normes de priorització i categorització de malalties que afecten tota la Unió.

L'article 5 del Reglament (UE) 2016/429 disposa que les normes específiques per a la prevenció i el control de malalties s'han d'aplicar a les malalties enumerades en l'esmentat article i en l'annex II del Reglament.

 

 

* Foto de VHD Sanidad Animal

Notícies

02-nov-18

La UE realitza canvis en la legislació sobre sanitat animal

La Comissió Europea ha avaluat les malalties animals que requereixen una intervenció de la UE i ha realitzat canvis en les llistes de malalties que han de complir les normes específiques previstes en l'article 5 del Reglament (UE) 2016/429
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.