porcat.org

Nou Decret sobre classificació de canals

El Reial Decret 814/2018, que estableix disposicions específiques en matèria de classificació de canals de porcí en el Regne d'Espanya, té per objectiu adaptar la legislació espanyola al Reglament (UE) n.º 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

En destaquen els següents aspectes:

  • No s'aplicarà en escorxadors de petita capacitat (menys de 500 porcs setmanals com a mitjana anual).
  • No s'aplicarà en canals d'ibèric, en canals sense espinada ni en canals de més de 120 Kg de pes en canal.
  • Les canals han de ser marcades amb la lletra de la classe de canal o bé amb el percentatge de magre, però no serà necessari quan l'escorxador aixequi un acta o bé la canal sigui trossejada.
  • En tots els escorxadors hi haurà d'haver un registre diari.
  • És responsabilitat dels escorxadors garantir el bon funcionament de tots els equips i aparells; l'escorxador haurà de disposar de procediments que garanteixin que el pes registrat coincideix amb el valor real de la pesada.
  • La comunicació dels resultats es podrà realitzar per escrit o per via electrònica, i s'entregarà al proveïdor dels animals.
  • Els controls seran efectuats per l'autoritat competent, però es podrà delegar a un organisme de control.
  • El decret estableix la Taula de coordinació de Classificació de Canals i Preus, com a òrgan d'assessorament i de coordinació.

Notícies

06-jul-18

La UE produirà més carn el 2018

Així ho preveu el darrer informe de previsions de la Comissió Europea; l'increment de producció anirà compensat amb un increment de les exportacions.
05-jul-18

Qualimac convoca el seu Comitè Consultiu

Els membres del Comitè proposen a Qualimac que el servei de control de les matèries primeres que es realitzen actualment no es facin únicament en les matèries d'importació.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.