porcat.org

PPA: Els Estats membres obligats a difondre informació

Segons la informació publicada al 3tre3.com, a causa de la situació actual en referència a la Pesta Porcina Africana en alguns estats membres, la Comissió europea ha publicat la Decisió d’Execució (UE) 2018/263 que té com a finalitat garantir  que la informació sobre les mesures de control zoosanitàries, establertes en la Decisió d’Execució 2014/709/UE, incloses les Restriccions als desplaçaments de porcs i productes porcins, es comuniqui de manera eficaç a viatgers, inclús als viatgers de carretera.

Els estats membres afectats hauran d’organitzar i portar a terme campanyes per promoure la sensibilització, a més de difondre informació sobre les mesures de control de  la PPA, la qual es presentarà de manera comprensible als viatgers i es classificaran en funció del nivell de risc, basant-se en la situació epidemiològica respecte a la malaltia.

Podeu trobar més informació aquí

 

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.