porcat.org

Resultats de l’estudi històric d'explotacions i places de bestiar

Segons l'estudi històric d'explotacions i places de bestiar 2008-2017, publicat pel DARP, el nombre d'explotacions del sector porcí ha patit una baixada, passant de 6.473 el 2018 a 5.974 el 2017, obtenint en els anys 2012 i 2013 els pitjors resultats.

D'altra banda les places de bestiar han incrementat, havent-hi 7.696 en 2018 fins a arribar als 8.989 al 2017.

Quant a la capacitat mitjana de les explotacions, el sector porcí ha mostrat una millora passant dels 1.141 als 1505 caps per explotació.

estadisticas porcí1.PNG

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.