porcat.org

Resultats de l’estudi històric d'explotacions i places de bestiar

Segons l'estudi històric d'explotacions i places de bestiar 2008-2017, publicat pel DARP, el nombre d'explotacions del sector porcí ha patit una baixada, passant de 6.473 el 2018 a 5.974 el 2017, obtenint en els anys 2012 i 2013 els pitjors resultats.

D'altra banda les places de bestiar han incrementat, havent-hi 7.696 en 2018 fins a arribar als 8.989 al 2017.

Quant a la capacitat mitjana de les explotacions, el sector porcí ha mostrat una millora passant dels 1.141 als 1505 caps per explotació.

estadisticas porcí1.PNG

Notícies

22-mai-18

PORCAT es reuneix amb representants del DARP

La Junta Directiva de Porcat, s’ha reunit aquest 22 de maig amb el Subdirector de ramaderia del DARP, Joaquim Xifra, i la Cap de sanitat animal del DARP, Mercè Soler.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.