porcat.org

TRANSPORT

           Benestar Animal:

           

          Centres de desinfecció:

           

           Registre de transportistes:

 

          Autoritzacions del transport per carretera:

 

          Tacògraf i temps de conducció i descans:

 

           Punts de control: