porcat.org

10 propostes per augmentar l'esforç i l'eficàcia de la caça del senglar

Els senglars són sens dubte una de les principals vies de transmissió de la malaltia de pesta porcina africana (PPA). Així ho ha indicat la Unió Europea en un estudi presentat en el mes de juny on assenyalava que el 95.8% dels casos de PPA registrats al continent provenien de senglars (6.390 casos).

La caça sempre ha estat una activitat aliada per poder controlar el creixement de la població de senglars i reduir així l'excés d'aquests animals. En un moment en què recentment s'ha detectat per primera vegada un brot a Alemanya, aquest escenari posa de manifest la necessitat d'actuar davant d'aquesta creixent expansió.

Nicolás Urbani, assessor tècnic veterinari de la Reial Federació Espanyola de Caça i ARRECAL, i Christian Gortázar, catedràtic en sanitat animal i investigador de l'Institut d'Investigació en Recursos Cinegètics IREC (CSIC & UCLM) han recollit en un document una sèrie de mesures encaminades a controlar i frenar el creixement poblacional del senglar.

• Proposta nº1. Els experts destaquen la necessitat de millorar la informació sobre les poblacions de senglar. Recomanen que "la recollida d'informació sobre resultats de caça ha d'evolucionar del mer registre de resultats cap a la recollida d'informació a escala d'esdeveniment (per acció de caça, per batuda), i combinar-se amb estimes de densitat realitzades o coordinades per l'administració amb mètodes científicament validats".

• Proposta nº2. La conscienciació pública és un altre aspecte a tractar, ja que si "el ciutadà comprèn les conseqüències negatives de la sobreabundància, estarà millor predisposat per entendre el paper de la caça en la seva mitigació i a valorar-la positivament", afirmen els autors.

• Proposta nº3. Una altra acció a realitzar és la d'actuar en educació, imatge i percepció social de la caça. Els experts demanen "reconèixer públicament els valors de la caça ben gestionada i contribuir, mitjançant la difusió mediàtica, l'ensenyament, la informació i el treball amb nens i joves".

Proposta nº4. Incentivar la incorporació de nous caçadors i nous perfils com a gent jove i dones seria un altre punt clau en el control de les poblacions de senglar.

Proposta nº5. Desburocratitzar la caça. "L'excés de regulació, la burocràcia i la manca d'harmonització entre comunitats autònomes desincentiven el caçador, quan el que es pretén (al menys en el cas del senglar i altres espècies amb sobrepoblació) és justament el contrari", comenten en el text.

• Proposta nº6. Flexibilitzar la regulació de caceres per millorar l’esforç de caça i eficàcia cinegètica. En aquest punt els experts demanen "liberalitzar el nombre de lloc o gossos sobre la base de l'autogestió del propi acotat, assessorada principalment a través de les Federacions de Caça".

• Proposta nº7. Creació de grups de treball com a punts de trobada per a "sensibilitzar sobre la necessitat de la caça del senglar i per intercanviar les millors tècniques disponibles amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de la caça de forma sostenible".

• Proposta nº8. La importància dels gossos de caça fa que els experts demanin a l'administració la possibilitat de criar per l'auto reposició d'animals, alhora que reclamen que s'evitin exigències innecessàries per a instal·lació de nuclis zoològics i per al transport de gossos de caça.

• Proposta nº9. Actuar de forma integrada al costat de el sector agroramader per reduir la disponibilitat d'aliment. "Per exemple, mitjançant el tancament estratègic de cultius o mitjançant el suport a la ramaderia extensiva que competeix amb el senglar pels recursos", comenten en el document.

Proposta nº10. Per finalitzar, l'última mesura recollida és la de controlar el senglar en terrenys no cinegètics com parcs nacionals, el que suposarà, segons els autors, "resoldre el problema de la sobreabundància sense cost per a l'erari públic, i generarà més activitat econòmica".

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.