porcat.org

7 nous reglaments per la implementació de la nova llei de sanitat europea

Aquesta setmana s’ha publicat un paquet de noves mesures que completen el nou Reglament pel control de la sanitat animal a Europa. 

Les noves incorporacions fan referència als següents aspectes:

 • L’autorització dels establiments de productes reproductius i als requisits zoosanitaris i de traçabilitat aplicables als desplaçaments dins de la Unió de productes reproductius de determinats animals terrestres en captivitat.
 • Les normes relatives a la prevenció i el control de determinades malalties de la llista.
 • Els requisits zoosanitaris per als desplaçaments dins de la Unió d'animals terrestres i d’ous per incubar.
 • Les normes de vigilància, els programes d'eradicació i l'estatus de lliure de malaltia pel que fa a determinades malalties de la llista i malalties emergents.
 • Les malalties de la llista objecte de programes de vigilància de la Unió, a l'àmbit geogràfic d'aquests programes i a les malalties de la llista per a les quals es podrà establir l'estatus de lliure de malaltia dels compartiments.
 • Les normes per als establiments d'aqüicultura i els transportistes d'animals aquàtics.
 • Les normes per a l'entrada a la Unió, i pel desplaçament i la manipulació després de l'entrada, de les partides de determinats animals, productes reproductius i productes d'origen animal.

Recordem que el nou Reglament es va adoptar el 9 de març de 2016, es va publicar el 31 de març de 2016 i s'aplicarà a partir del 21 d'abril de 2021. La normativa millora les normes sobre salut animal i crea un sistema comú per detectar i controlar les malalties i combatre els riscos de seguretat per a la salut, l'alimentació i els pinsos.

Aquesta nova legislació sobre sanitat animal consolida en un únic marc una sèrie de disposicions ja existents, com:

 • L'exigència per als Estats membres d'establir plans de contingència per fer front a determinades malalties
 • L'establiment de normes específiques per a les vacunacions i mesures de control en cas de sospites o brots confirmats d'una malaltia
 • Les normes i requisits per a països no pertanyents a la UE relatives a les importacions i exportacions d'animals
 • Els procediments que s'han de seguir en cas d'urgència, que garanteixen que hi hagi una resposta ràpida i coherent en tots els Estats membres de la UE.

 

Notícies

08-jun-20

Els caçadors catalans, en vaga

L'aturada implicarà “un augment del 40%” de la cabana de senglars” i, conseqüentment, l’accés a una de les principals vies de transmissió de la malaltia de la PPA
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.