porcat.org

El sector porcí redueix un 38% les seves emissions de metà en la gestió de purins en els darrers 15 anys

La crisi de la Covid-19 ha posat de manifest que la ramaderia no és el principal factor de contaminació ambiental. Tot i això, el sector porcí segueix treballant per apaliar seus efectes en el medi ambient, sobretot, reduint les emissions de metà (CH4) procedents de la gestió de purins.

En els últims 15 anys (2005-2018), el sector porcí espanyol ha reduït fins a un 38,6% les seves emissions de metà (CH4) per cada quilo de carn, segons la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc).

Així doncs, l'any 2015 les granges emetien 1 quilotona de metà per cada 539 tones de carn produïda, mentre que l'any 2018 es van emetre menys de 0,62 quilotones amb la mateixa quantitat de carn produïda.

L'organisme explica que aquesta important reducció es deu a "una sèrie de mesures adoptades al llarg d'aquests anys per les granges espanyoles, com l'aplicació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD)".

També és significatiu el descens del metà derivat de la fermentació entèrica, que passa d'un factor d'emissió en quilograms de CH4 per cabana de 1,22 l'any 2005 a 0,77 l'any 2018, fet que suposa una reducció del 36,8%, segons recull l'Inventari Nacional gasos d'efecte hivernacle, publicat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

"Complim amb la normativa més exigent del món en quant a respecte de l'entorn, que és l'europea. Però, no només això, el nostre país ha implementat un model de producció propi basat, entre altres aspectes, en la prevenció i control integrats de la contaminació ", assegura Ricard Parés, director de PORCAT.

Noves exigències mediambientals

A Catalunya, el sector porcí s'enfronta a uns anys d'adaptacions i canvis amb la progressiva introducció de noves exigències mediambientals per a les explotacions.

Fins a un total d’onze noves obligacions han de complir les granges en els propers dos anys, fruit de les normatives establertes pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Unió Europea.

Durant aquest any 2020, les granges han hagut de complir amb 5 noves exigències (l'ús del GPS per a l'aplicació de purins, la prohibició de l'aplicació de purins amb ventall, l'ús del conductímetre en l'aplicació de purins, la detecció de fuites a les basses de purins i la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) i abans que finalitzi l'any, s'hauran d'haver adaptat a dues noves obligacions més: assessor de fertilització i codi de bones pràctiques.

En el  2021 serà d'obligat compliment l'aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) i la presentació del Balanç de Nitrogen de Granja (BNG). El 2022 serà obligatòria la formació obligatòria dels treballadors mitjançant cursos d'una durada mínima de 20 hores.

PORCAT considera que el sector s'ha d'adaptar a aquestes noves exigències per reduir els efectes mediambientals que provoca el sector, però sense haver de perdre la viabilitat. "No cal oblidar que totes aquestes exigències suposaran un increment molt considerable de tasques administratives, de despeses econòmiques i d'augment de burocràcia, convertint-se en un impediment, sobretot per a les granges més petites", assenyala Parés.

Notícies

Agenda
Agros 2022 Expo
Dimarts
25

gener 2022
Dijous
27

gener 2022
https://en.agros-expo.com/
Prodexpo 2022
Dilluns
7

febrer 2022
Divendres
11

febrer 2022
https://www.prod-expo.ru/en/
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.