porcat.org

Quins efectes por tenir el Breixit al sector agroalimentari?

El Regne Unit és un mercat rellevant per a les empreses agroalimentàries de Catalunya. Les exportacions agroalimentàries catalanes suposen un 13% del total d’exportacions amb destinació en aquest mercat. Així mateix, prop del 40% de la carn de porc que es consumeix al Regne Unit prové de les importacions.

El país anglosaxó és, doncs, el 5è mercat de destinació de les exportacions agroalimentàries de Catalunya, consolidant-se en els últims 10 anys amb un creixement d’un 80% en volum i doblant en valor en gran part dels productes.

La sortida per part del Regne Unit de la Unió Europa genera una situació d’incertesa que, en qualsevol cas, tindrà un impacte en tots els sectors, sigui quin sigui l’escenari de sortida final.

Actualment el comerç intracomunitari, és a dir, entre els països de la Unió Europea, es beneficia d’una exempció d’aranzels en el 100% del productes, tant sigui agroalimentaris com d’altres sectors. En un cas de Brexit sense acord, els aranzels aplicables als països de la UE serien els que s’apliquen sota els paràmetres de Nació Més Afavorida (MFN) regulats per la Organització Mundial de Comerç (OMC). A efectes pràctics, això significa que els productes deixarien d’estar exempts de taxes.

Concretament en el sector porcí, es podrien arribar a aplicar aranzels d’entre 1,4% a 11,4 EUR/100kg.

Davant de la importància del Regne Unit en la nostra indústria alimentària i les incerteses que genera un Brexit encara sense resoldre, Prodeca ha obert un nou canal d’informació i consultes dirigit exclusivament al sector agroalimentària de Catalunya. 

Es tracta d’un servei integral, que inclou un canal Help Desk d’accés gratuït que pretén aportar informació pràctica i ràpida a totes aquelles empreses alimentàries que desitgin resoldre dubtes sobre el Brexit. D’aquesta manera, els experts sectorials de Prodeca podran compartir informació de gran utilitat per la presa de decisió de les empreses així com dades actualitzades i de difícil accés.

Podeu consultar més informació accedint a la seva pàgina web: http://www.prodecabrexit.cat

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.