porcat.org

PORCAT reconeix la importància i el paper de la caça a Catalunya

L’Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT) ha posat en valor en vàries ocasions el paper fonamental de la caça a Catalunya, sobretot, per reduir l'excés de població de senglars salvatges, una de les principals vies de transmissió de la malaltia de la PPA.

Recentment, la Federació Catalana de Caça ha reivindicat mitjançant un comunicat una sèrie de mesures per reconèixer i potenciar la seva activitat, així com a fomentar la seva pràctica a Catalunya. Entre altres mesures, es destaquen les següents:

  • Activació d’un programa d’educació ambiental a les escoles a través del Departament d’Ensenyament, on s’expliqui la realitat del mon rural i on tècnics experts en la matèria de la Federació Catalana de Caça estiguin presents explicant el seu paper.
  • Incentivació del relleu generacional al món de la caça implantant la gratuïtat de la llicència de caça per menors de 25 anys.
  • Supressió de les taxes de matrícules de vedat a totes les APC que acreditin més de tres actuacions anuals en relació a la reducció de danys a l’agricultura, sinistralitat en carreteres provocada per animals cinegètics o reducció de densitats per riscos sanitaris
  • Activació d’una línia d’ajudes per fer front al pagament de les assegurances relacionades amb les despeses veterinàries causades als gossos del senglar per les societats de caçadors que actuïn per danys.

La caça és una activitat que ha tendit a la baixa en els darrers anys i actualment no és suficient per evitar el creixement de la població de senglars i evitar així l’arribada de la PPA a Catalunya. A més, actualment el senglar es considera una espècie cinegètica, i per tant està regulada per la llei de caça, cosa que dificulta encara més controlar la seva propagació.

PORCAT s’adhereix a les mesures que demana la Federació Catalana de Caça i proposa, a més, que la població de senglar sigui considerada una plaga per establir polítiques de reducció de la població. 

Podeu consultar totes les mesures que demana la Federació Catalana de Caça aquí

Notícies

Agenda
Agros 2022 Expo
Dimarts
25

gener 2022
Dijous
27

gener 2022
https://en.agros-expo.com/
Prodexpo 2022
Dilluns
7

febrer 2022
Divendres
11

febrer 2022
https://www.prod-expo.ru/en/
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.