porcat.org

Projecte de Reial Decret pel que es regulen els medicaments veterinaris fabricats industrialment

El Reial Decret s'ha elaborat després que la Unió Europea hagi estimat la necessitat d'adpotar noves mesures dirigidesa la reducció de càrregues administratives, la millora del funcionamient del mercat interior o el foment de la innovació entre altres mesures. Així mateix, el text té en compte el context actual de les mesures contra les resistències als antimicrobians. 

Aquesta normativa deroga el Reial Decret 1246/2008, de 18 de juliol, així com alguns articles del Reial Decret 109/1995, de 27 de gener, i del Reial Decret 1800/2003.

El text complet de l'esborrany està disponible aquí.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.