porcat.org

L'EFSA publica dues eines sobre resistència antimicrobiana i additius en el pinso

L'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat recentment dues eines molt útils per a conèixer les dades de resistència a antibiòtics de l'any 2017 a la Unió Europea i els additius per al pinso, de manera que es permet millorar les estimacions d'exposició.

L'eina sobre les antibiorresistencias a la Unió Europea és interactiva per a la visualització de les dades de resistències antibiòtiques corresponents a 2017.

La calculadora FACE (Feed Additives Consumer Exposure) permet fer millors estimacions de l'exposició als residus dels additius per a pinsos. Es tracta d'una eina fàcil d'utilitzar per estimar l'exposició dietètica crònica i aguda a residus d'additius per a pinsos i els seus metabòlits presents en aliments d'origen animal.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.