porcat.org

Jornada per explicar l’estat de la implementació a Catalunya del RD 191/2018

ASFAC, ACEPZ i PORCAT, juntament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han organitzat una nova jornada per explicar l’estat de la implementació a Catalunya del RD 191/2018, que obliga a la transmissió electrònica de les dades de prescripcions veterinàries d´antibiòtics destinades a animals productors d´aliments per al consum humà, que va entrar en vigor el passat dia 2 de gener de 2019.

L’objectiu principal d’aquesta jornada és presentar i resoldre els dubtes de la plataforma GTR, que el DARP ha adaptat per tal de poder portar a terme les transmissions de les prescripcions a Catalunya,  i també d´alguns  sistemes de gestió de signatura electrònica. Per aquest motiu s’ha cregut convenient convidar als representants de les següents plataformes: PRESCRIVET, PORTASIGMA i GENERARECETAS, que desenvolupen diferents eines de generació de receptes,  de signatura electrònica i transmissió de dades.

Es realitzaran dues sessions: la primera tindrà lloc el 22 de gener a la Seu PIMEC, Lleida i la segona, el 24 de gener a l’Edifici El Sucre, Vic. Per a més informació podeu consultar el programa:

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.