porcat.org

Ajuts de minimis per a l’adquisició d’equips de gestió del purí

Quan es compleix un any de l’entrada en vigor del decret de gestió de les dejeccions ramaderes, el DARP ha convocat aquesta setmana els ajuts de minimis per a l’adquisició d’equips de mesura de la concentració i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d’aplicació de purí. Cal tenir en compte que l'aplicació del nou decret està suposant moltes exigències als ramaders, tant en equips d'aplicació com d'altres, com la revisió de les basses o l'establiment del nitrogen de referència. 

El pressupost d’aquests ajuts per a l’any 2020 s’ha incrementat en relació a l’anterior convocatòria, de 2019, fins a assolir els 220.000 €.

Els ajuts estan destinats a millorar la gestió agrària i medioambiental dels purins generats a les explotacions catalanes, mitjançant una de les actuacions següents:

  • L’adquisició i instal·lació de cisternes d’aplicació de purí, o en basses de purí, d’equips de mesura de la concentració de nutrients.
  • L’adquisició i instal·lació en cisternes d’aplicació de purí d’equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purí.

Així aquests ajuts s’emmarquen en un model de gestió de les dejeccions ramaderes amb l’objectiu d’assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país, a la vegada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions ramaderes i del sector carni català.

Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics, entre el 15 de setembre i el 15 d’octubre de 2020, mitjançant la pàgina: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21522-ajut-equips-cisternes-puri-porci

 

Fotografia: ACN

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.