porcat.org

Aprovada la nova Extensió de Norma de la Interporc

La nova Extensió de Norma de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) ha estat aprovada a la XXXVIII reunió plenària del Consell General d'Organitzacions Interprofessionals Agroalimentàries, celebrada al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

El document, que substituirà l'Extensió de Norma vigent, s'ha fixat per campanyes i anirà des d'aquest mes de novembre 2019 fins a novembre de 2024, estimant-se una recaptació de 18.950.000 d'euros.

Les aportacions durant aquestes pròximes 5 campanyes no variaran respecte a les que ja es venien realitzant. Així els ramaders i escorxadors aportaran 4 cèntims per porc sacrificat respectivament.

Els objectius marcats d'aquestes aportacions obligatories passen per la realització d'activitats de promoció del consum de la carn de porcí en el mercat interior; suport a la internacionalització sectorial; promoció i defensa genèrica de la imatge del sector; suport a la producció ramadera, la sostenibilitat i la gestió de crisis sectorials; potenciació de la qualitat i de la innovació tecnològica i optimització del coneixement i la transparència informativa del sector porcí de capa blanca espanyol.

Foto: Interempresas.net

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.