porcat.org

Augmenten les exigències a les explotacions porcines catalanes

El sector porcí s’enfronta a uns anys d’adaptacions i canvis amb la progressiva introducció de noves exigències a les explotacions. Fins a un total de 11 noves obligacions hauran de complir les granges en els propers dos anys, fruit de les normatives establertes pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Unió Europea.

Durant aquest any 2020, les granges han hagut de complir amb 5 noves exigències (l’ús del GPS per l’aplicació del purí, la prohibició de l'aplicació del purí amb ventall, l’ús del conductímetre en l’aplicació del purí, la detecció de fuites en les basses de purí i la Declaració Anual de Nitrogen (DAN) i abans que finalitzi l’any, hauran d’haver-se adaptat a dues noves obligacions més (assessor de fertilització i codi de bones pràctiques).

En el 2021 serà d’obligat compliment l’aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD’s) i la presentació del Balanç de Nitrogen de Granja (BNG). Pel 2022 serà obligatòria la formació obligatòria dels treballadors mitjançant cursos d’una durada mínima de 20 hores.

PORCAT considera que el sector s'ha d'adaptar a les noves exigències, sobretot medioambientals, però sense perdre viabilitat. Totes aquestes exigències suposaran un increment molt considerable de tasques administratives, de despeses econòmiques i d'augment de burocràcia, convertint-se en un impediment, sobretot per les granges més petites.

 

Noves exigències establertes pels propers anys:

Abans de finalitzar l’any 2020:

  • Disposar d’un assessor de fertilització: Obligatori per les explotacions amb més d’un 50% de terres del pla  en Zones Vulnerables-A.
  • Codi de bones pràctiques: EL DARP l’haurà de publicar abans del 25 de juliol.

2021:

  • Aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD’s): Serà d’obligat compliment a partir del 21 de febrer.
  • Balanç de Nitrogen en Granja (BNG): Serà obligatori per les explotacions que tinguin una reducció de nitrogen a través de l’alimentació pels nivells 1, 2 i 3a. També els 3b finalitzats amb posterioritat al gener de 2018.

2022:

  • Formació obligatòria dels treballadors: Hauran de realitzar cursos d’una durada mínima de 20 hores.
  • “Sistema Integral de Gestión de Explotaciones (SIGE)”: Obligatori per totes les expotacions segons normativa espanyola.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.