porcat.org

Augmenten les explotacions porcines catalanes amb un alt nivell en bioseguretat

"La bioseguretat en les explotacions ha millorat en els darrers dos anys de manera considerable", ha confirmat la directora general d'Agricultura, Elisenda Guillaumes, durant una reunió mantinguda amb el sector la setmana passada on també hi va participar PORCAT.

Segons el Departament, les granges amb una puntuació de 65-70 punts en bioseguretat han augmentat un 9% (de 29% a 38%) entre 2018 i 2020, i un 6% (de 31% al 37% en el mateix període), aquelles que han obtingut una puntuació superior a 70 punts. Per tant, aquestes dades evidencien que el 37% de les explotacions catalanes compten amb nivells molt elevats en seguretat, higiene i benestar animal.

Recordem que la puntuació mínima que la granja ha d'obtenir per a considerar que disposa d'un nivell de bioseguretat acceptable és de 50 punts obtinguts del sumatori referent a la quantitat de mesures externes (40 punts) i mesures internes (10 punts) adoptades per les explotacions.

Aquesta és una dada molt positiva davant les amenaces sanitàries que pateix aquest sector, entre les que hi ha el risc d'entrada de la Pesta Porcina Africana (PPA) que avança lenta però progressivament des de l'est d'Europa. La reunió de la setmana passada va servir per fer un seguiment de les actuacions que s'estan duent a terme conjuntament, des de l'any 2018, per a la prevenció i la lluita contra aquesta malaltia.

El Departament va tornar a recordar que, des de l'any 2018, Catalunya compta amb una Comissió Interdepartamental per a la Prevenció i Lluita contra la Malaltia de la PPA i un Pla de contingència que estableix els criteris i marca les pautes per a la intervenció operativa de les unitats implicades en la lluita contra la malaltia.

Tot i no ser competència de la Generalitat, sinó de govern espanyol, PORCAT va aprofitar per tornar a insistir en la necessitat d'establir una coordinació comú amb els territoris confrontants d'Aragó i França per evitar l’entrada de la malaltia a Catalunya.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.