porcat.org

Avaluen els factors que impacten en el rendimient productiu de porcs a Espanya

Un equip internacional d'investigadors, on han col·laborat Jordi Camp Montoro, David Solà-Oriol i Josep Gasa, de la Universitat Autònoma de Barcelona, han estudiat els efectes de l'espai disponible (SA), la mescla d'exemplars, i l'alimentació per fases (PF) en el rendiment productiu dels porcs de creixement i finalització, informa Diario Veterinario.

Els autors han conclòs que l'espai disponible no afecta el rendiment, que la mescla té un impacte considerable en el rendiment de porcs de creixement i finalització, i que ha de reconsiderar-se, i que l'alimentació per fases redueix el rendiment dels porcs, segons les dades que s'especifiquen en l'estudi.

Punt de partida

Fins ara se sabia que situar-los en poc espai disponible i la mescla d'individus són dos factors que podien afectar el rendiment productiu dels porcs, però que no era clar si l'espai disponible i la mescla entre individus interactuen entre ells durant el període de creixement i finalització.

La mescla és una estratègia de maneig comú utilitzada per a classificar els porcs per pes, per a disminuir la variabilitat del pes corporal i facilitar les pràctiques de maneig de la granja. No obstant això, recerques prèvies van establir que la mescla no aconsegueix reduir la variabilitat del pes corporal final en els pesos individuals dels porcs dins d'un corral, i que pot afectar el rendiment del creixement i el benestar dels porcs a causa de l'establiment d'una nova jerarquia social després de la reagrupació.

Amb relació a l'alimentació per fases, és una bona estratègia emprada per a reduir els costos d'alimentació i millorar l'eficiència de la nutrició, però pot resultar en limitacions de nutrients en condicions de producció subòptimes, per exemple, estrès elevat.

Disseny de l'estudi

El nou estudi realitzat per a analitzar l'impacte de diversos factors en el rendiment dels porcs s'ha publicat a MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). En aquest treball, els investigadors van fer tres assajos (T). En T1 i T2, 345 porcs van passar a l'etapa de finalització al cap d'11 setmanes d'edat i es van assignar a dos sistemes en funció de l'espai disponible, 0,96 m²/porc per a un total de 15 corrals, amb 10 porcs per corral, i 0,78 m²/porc, per a un total de 15 corrals, amb 13 porcs per corral. La mescla entre individus es va aplicar a 5 corrals.

Per a l'alimentació per fases, es van aplicar 2 dietes amb 0,95 i 0,82 g de lisina digestible ileal estandarditzada (SID Lys) a 5 corrals de cada SA no barrejats.

En l'assaig 3 (T3), 230 porcs van passar a l'etapa de creixement-finalització al cap d'11 setmanes d'edat, es van barrejar i es van assignar a 4 proves d'espai i alimentació per fases.

Resultats de l'impacte de la mescla en la producció

Els autors van concloure que l'espai disponible no va afectar el rendiment. Així mateix, els porcs no barrejats pesaven 5,40 (T1) i 5,25 (T2) kg més que els porcs barrejats al cap de 21 setmanes d'edat. D'altra banda, l'alimentació per fases va reduir el rendiment dels porcs en 3,45 (T1) i 4,05 (T2) kg al cap de 21 setmanes d'edat.

Sobre aquestes dades, expliquen que “la mescla sembla tenir un efecte considerable en el rendiment productiu dels porcs de creixement i finalització. Aquest resultat està d'acord amb estudis previs que van trobar un rendiment reduït quan els porcs es van barrejar al començament del període de creixement i finalització”. En conseqüència, “el present estudi suggereix que l'estratègia de mescla ha de reconsiderar-se en les instal·lacions modernes i seleccions de línies genètiques actuals”.

A més, “l'assignació d'espai de 0,78 m 2 /porc no va afectar l'acompliment productiu en comparació amb 0,96 m 2 /porc”. Quant a la reducció de la relació SID Lys de 0,95 a 0,82 g a les 15–16 setmanes d'edat, comenten que “va tenir un efecte sobre el rendiment productiu quan els porcs no es van barrejar. No obstant això, les característiques de la canal no es van veure afectades a conseqüència de la mescla o la reducció de la relació SID Lys de 0,95 a 0,82 g a les 15-16 setmanes d'edat. Finalment, la genètica de porcs amb alt potencial de guany magre pot precisar una relació SID Lys més alta que les recomanacions actuals de requeriments de nutrients durant el període de creixement-finalització”.

En conclusió, “barrejar i reduir la relació SID Lys de 0,95 a 0,82 g a les 15-16 setmanes d'edat té un impacte més marcat en el rendiment que reduir SA de 0,96 a 0,78 m²”.

Notícies

06-mai-22

Es detecta la PPA a Roma

Diversos mitjans informen que s'ha trobat un porc senglar positiu a pesta porcina africana (PPA) en una via de circumval·lació de la capital italiana, un fet que ha denunciat una diputada italiana amb preocupació.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.