porcat.org

Calculadora d'emissions de nitrogen per a explotacions porcines

El Ministeri d'Agricultura (MAPA) ha posat a disposició dels ramaders una eina que permet calcular les emissions de nitrogen a l'atmosfera i el nitrogen que queda en els purins d'una manera molt completa i intuïtiva.

L'eina és un Excel descarregable a l'ordinador que realitza el càlcul en funció de les característiques de configuració i funcionament de les diferents explotacions ramaderes així com de les MTDs aplicades en les mateixes.

Recordem que les explotacions s'han d'ajustar a la quantitat de purins a aplicar a la superfície agrícola, el que estableix el Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació.

Per accedir a la calculadora fes clic aquí.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.