porcat.org

Catalunya queda fora de l'acusació a Espanya d'incomplir la directiva de nitrats

La Comissió Europea ha decidit portar Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè no ha pres mesures suficients per a evitar la contaminació per nitrats, com estableix la Directiva 91/676/CEE, del Consell, segons la qual els Estats membres han d'identificar les aigües que poden resultar contaminades com a resultat de les activitats agràries. En canvi, Catalunya ha fet un esforç molt important en aquest àmbit en els darrers anys i, per tant, ha quedat exclosa d'aquesta acusació. 

La Comissió Europea va enviar una carta d'emplaçament a Espanya el novembre de 2018 i un dictamen motivat el juny de 2020 assenyalant l'incompliment per part d'Espanya de la Directiva europea sobre nitrats. A pesar d'aquest requeriment, els esforços d'Espanya en aquest àmbit han estat limitats segos la Comissió, i encara ha de prendre mesures addicionals per evitar l'eutrofització del sòl i les que ha pres són insuficients. Tot i així, la Comissió admet diferents graus d'incompliment a diferents comunitats autònomes, segons ha recordat Agrodigital, i per tant cal destacar que és indubtable l'esforç que han fet els ramaders de porcí catalans per adaptar-se a les exigències normatives i treballar per la millora mediambiental.

 

 

Notícies

09-des-21

Europa revisa les normes de transport d'animals vius

Segons el COPA-COGECA, la revisió de les normes de benestar animal que està portant a terme la Unió Europea s'hauria de realitzar de forma holística i amb fonament científic, una opinió que recolzem totalment des de PORCAT.
Agenda
Agros 2022 Expo
Dimarts
25

gener 2022
Dijous
27

gener 2022
https://en.agros-expo.com/
Prodexpo 2022
Dilluns
7

febrer 2022
Divendres
11

febrer 2022
https://www.prod-expo.ru/en/
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.