porcat.org

Com afectarà el Breixit al transport d'animals?

L'1 de febrer va entrar en vigor el període de transició, anomenat Acord de Retirada, que durarà fins el 31 de desembre de 2020. Fins llavors, la situació romandrà sense canvis per als ciutadans, els consumidors, les empreses, els inversors, els estudiants i els investigadors, tan a la UE com al Regne Unit.

L'Acord garanteix que les mercaderies que ja s'hagin introduït al mercat puguin seguir comercialitzant-se en el mercat del Regne Unit i el mercat únic de la UE un cop conclòs el període transitori. No obstant això, i amb caràcter excepcional, a partir de l'1 de gener de 2021, els animals vius, els productes d'origen animal i dels aliments derivats d'animals hauran de complir les normes de la UE o del Regne Unit sobre les importacions procedents de tercers països.

Aquesta excepció es deu als elevats riscos sanitaris que comporten aquests productes i de la necessitat que s'apliquin controls veterinaris eficaços quan aquests tipus de productes i animals vius entrin en el mercat de la Unió o en el mercat del Regne Unit.

Font: 3tres3.com

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.