porcat.org

Com s’avalua el benestar animal a les granges?

El concepte de benestar animal inclou aspectes relacionats amb la salut física, l'estat emocional i el comportament dels animals. Garantir la salut dels animals que es troben dins de les granges és important sobretot per raons ètiques. A més, complir amb els millors estàndards possibles de benestar animal és un requisit cada cop més imprescindible a les explotacions porcines.

El benestar animal s’avalua a partir d’unes mesures basades en les instal·lacions i maneig i en l’animal. Cada cop són més les explotacions porcines que decideixen certificar-se en benestar per garantir el bon tracte dels seus animals.

Actualment trobem la certificació Welfair™ en Benestar Animal, un certificat independent homologat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que avalua i controla la qualitat del benestar animal en granges, espais de creixement i escorxadors, de forma exhaustiva en múltiples espècies.

La certificació es basa, de forma pionera, en una auditoria estricta del benestar animal mitjançant l’observació directa dels animals i del seu entorn, així com una comprovació del compliment de la legislació.

Els auditors avaluen quatre grans blocs: alimentació, allotjament, salut i comportament mitjançant múltiples mesures, d’on surt una nota mitja. La puntuació mínima ha de ser de 55 punts per poder obtenir el certificat corresponent.

En el cas d’empreses amb sistema de certificació múltiple, on es fan les auditories a un mostreig del total de les granges i a la resta s’exigeix un autocontrol basat com a mínim en la legislació vigent, durant els primeres 9 anys es permet un 20% de granges amb 45 punts, de manera que si el 80% restant té un mínim de 55 punts, l’empresa obté la certificació.

Cal recordar, però, que aquests certificats no substitueixen a cap control de qualitat de l’explotació/escorxador o normativa vigent i que només es podran aplicar a sistemes de producció que operin dintre del marc legal aplicable al país.

Notícies

Agenda
Alimentaria - Aplazado
Dilluns
20

abril 2020
Dimecres
23

setembre 2020
https://www.alimentaria.com/en/
VIV Russia 2020 - Postponed
Dimarts
26

maig 2020
Dijous
28

maig 2020
https://bit.ly/33ZDiPg
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.