porcat.org

El DARP serà més exigent en el control de l’escuat i en l’enriquiment ambiental

Segons un comunicat, totes les explotacions que continuïn mantenint porcs amb la cua tallada o escuïn garrins hauran de disposar dels documents justificatius d’aquesta mutilació: “les explotacions que produeixin i mantinguin porcs amb la cua tallada, hauran de tenir documentada a la seva explotació l’avaluació de riscos així com el pla d’acció que han establert per controlar els factors de risc detectats”.

El DARP realitza inspeccions rutinàries per controlar que les explotacions apliquin els protocols establerts per evitar l’escuat. En el cas que les mesures no s’executin correctament, el Departament pot sancionar al productor.

La recomanació de la UE per evitar el tall de cues, proposa tres grans mesures:

  • Aportar els materials d’enriquiment adequats
  • Proporcionar altres mesures de maneig, com condicions ambientals adequades, un bon estat sanitari i una dieta equilibrada
  • Monitoritzar els factors de risc i implementar un sistema de recollida de dades que permeti identificar possibles causes d’un brot de caudofàgia i l’eficàcia de les mesures preventives.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.