porcat.org

El decret d'emissions del Ministeri, a exposició pública

Tal com estableix el primer article, l'esborrany de Reial Decret té per objecte:

a) Estructurar el Registre General de les Millors Tècniques Disponibles en Explotacions ramaderes, creat en el Reial Decret 306/2020 pel que s'estableixen normes bàsiques d'ordenació de les granges porcines, detallar les dades necessàries per la seva cumplimentació i establir els mecanismes de comunicació entre els titulars de les granges, les Comunitats Autònomes i l'Administració General de l'Estat.

b) Establir un procediment harmonitzat de recopilació, càlcul i transmissió de dades, que garantitzi la seva qualitat, homogeneitat i comparabilitat, a través d'un sistema informatitzat (ECOGAN).

c) Establir un sistema de coordinació i seguiment a través de les corresponents Taules d'ordenació dels sectors ramaders. 

Podeu consultar l'esborrany de Reial Decret en el següent enllaç. El període d'alegacions acava el proper 10 de setembre.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.