porcat.org

El MAPA publica el projecte de RD de normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines

El Ministeri d’Agricultura va publicar fa uns dies el projecte de reial decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines intensives, en substitució de l’actual RD 324/2000, després de l’evolució que ha experimentat el sector. El projecte de RD es troba en l'últim tràmit legal abans de la seva publicació definitiva. 

La producció de porcí ha crescut moltíssim, fins a  superar els 4 milions de  tonelades anuals, fet que sitúa a Espanya en el quart productor mundial de carn de porc. Aquest creixement i els canvis que s’han produit en el sector, justifiquen la modificació del marc normatiu que es va configurar per regular un sector que presenta una estructura productiva i empresarial totalment diferent.

Entre els reptes més importants es destaquen l’establiment de noves obligacions en matèria de bioseguretat i sanitat animal, i els nous compromisos en matèria medioambiental. Pel que fa referència a les exigències en bioseguretat i gestió de purins, la normativa catalana ja les recull i, en principi, s’estan cumplint. De la mateixa manera que les MTD’s són exigències que venen d’Europa i, a Catalunya, s’estan començant a implementar.

PORCAT considera que aquest RD està ben coordinat amb la normativa catalana existent, ja que recull vàries de les mateixes exigències. De totes maneres, pensem que les normes no haurien de suposar més burocràcia, un fet que en aquest cas no es cumpleix.

Podeu consultar el document en aquest enllaç: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyecto_rd_ordenacion_granjas_porcino_intensivo.aspx

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.