porcat.org

El sector porcí espanyol redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle

El sector porcí espanyol ha aconseguit reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en dotze anys, segons l'últim informe d'Inventari Nacional gasos d'efecte hivernacle publicat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

En el període 2005-2017, el sector ha disminuït en un 14% les emissions de metà procedents de la gestió de fems, les emissions d'òxid nitrós i les emissions de metà derivats de la fermentació entèrica.

Les principals raons d'aquesta disminució han estat la implantació de millores en conte a la cria del porcí, altament tecnificada, i la seva alimentació, en què s'ha adequat la dieta de cada animal per maximitzar el seu aprofitament energètic i nutritiu.

Per a més informació podeu fer clic aquí

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.