porcat.org

El sector porcí espanyol redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle

El sector porcí espanyol ha aconseguit reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en dotze anys, segons l'últim informe d'Inventari Nacional gasos d'efecte hivernacle publicat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

En el període 2005-2017, el sector ha disminuït en un 14% les emissions de metà procedents de la gestió de fems, les emissions d'òxid nitrós i les emissions de metà derivats de la fermentació entèrica.

Les principals raons d'aquesta disminució han estat la implantació de millores en conte a la cria del porcí, altament tecnificada, i la seva alimentació, en què s'ha adequat la dieta de cada animal per maximitzar el seu aprofitament energètic i nutritiu.

Per a més informació podeu fer clic aquí

Notícies

Agenda
The Pork Show
Dimarts
10

desembre 2019
Dimecres
11

desembre 2019
https://www.leporcshow.com/
The Oxford Farming Conference
Dimarts
7

gener 2020
Dijous
9

gener 2020
https://www.ofc.org.uk/
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.