porcat.org

El sector porcí també pren mesures de contenció del Covid-19

Davant la situació actual de l'evolució del COVID-19 a Espanya, es fa necessari adaptar al sector porcí les recomanacions del Ministeri de Sanitat per als llocs de treball (granges). Des que el passat 14 de març es declarés l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel virus, el personal de granja ha hagut de prendre mesures encaminades a la prevenció i protecció de la salut dels treballadors i actuacions encaminades a garantir el funcionament de la granja.

Es recorda que el COVID-19 afecta només a humans i que per tant ha de considerar-se una malaltia de medicina humana.

Com a mesures preventives generals, ANPROGAPOR recomana:

- Prohibir tota visita o entrada no necessària a la granja per protegir el personal.

- Disposar de sabó i / o productes desinfectants en banys i lavabos de la granja.

- Fomentar l'increment de la freqüència de neteja de mans

- Priorització de teletreball en aquelles funcions administratives de l'empresa en la qual es factible

- Evitar el contacte directe a menys d'un metre entre treballadors

- Accés a la granja en vehicles independents. Evitar vehicles compartits. Evitar contacte en l'accés granja-vehicle / vehicle-granja

- Ocupació de màscares en tot moment. Precaució amb l'ús de guants; pot donar una falsa idea de protecció i els guants bruts són un risc. En cas d'utilització de guants, es recomana el seu canvi molt freqüent.

- Establir "tallafocs" entre treballadors (en les mesures encaminades a el funcionament de la granja)

- Establir un control de temperatura corporal a l'entrada de la granja.

- Persones amb temperatura superior a 36,5ºC o que presentin símptomes de coronavirus COVID-19 (tos, dificultat respiratòria, conjuntivitis, cansament ...) hauran de trucar a el telèfon d'atenció determinat per a cada comunitat autònoma i seguir els protocols establerts

- La informació sobre cada comunitat autònoma la pots trobar aquí:

- Evitar viatges programats i desplaçaments a una altra localitat diferent de la de centre de treball (granja) i residència

- Suspendre / ajornar cursos de formació presencial a treballadors

Des PORCAT volem agrair a tots els treballadors, que, mantenint les mesures de protecció, estan seguint les indicacions marcades pel Govern.

Per a més informació sobre mesures de protacción a la granja, pots consultar el document de ANPROGAPOR aquí.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.