porcat.org

El sector també pren mesures de protecció per evitar el contagi del Covid-19 a les granges

El DARP ha organitzat una jornada online per tractar aspectes relacionats amb la gestió de l’explotació ramadera davant el Covid-19, un tema d’interès si tenim en compte que el sector ramader ha hagut de mantenir-se actiu per garantir l’abastiment a la població durant els mesos de confinament.

Però per poder garantir l’activitat del sector primari és fonamental la informació dels propietaris i treballadors de les granges en relació als riscos associats a la malaltia. No menys important és la formació en quant a les mesures de protecció per evitar el contagi dels treballadors i resta d’operadors relacionats amb la seva activitat.

Miguel Ángel Higuera Pascual, director ANPROGRAPOR-ESPAÑA, ha recordat les mesures preventives generals que l’Associació recomana:

-       Prohibir tota visita o entrada no necessària a la granja per protegir el personal.

-       Disposar de sabó i / o productes desinfectants en banys i lavabos de la granja.

-       Fomentar l'increment de la freqüència de neteja de mans.

-       Priorització de teletreball en aquelles funcions administratives de l'empresa en la qual es factible.

-       Evitar el contacte directe a menys d'un metre entre treballadors.

-       Accés a la granja en vehicles independents. Evitar vehicles compartits. Evitar contacte en l'accés granja-vehicle / vehicle-granja.

-       Ocupació de màscares en tot moment. Precaució amb l'ús de guants; pot donar una falsa idea de protecció i els guants bruts són un risc. En cas d'utilització de guants, es recomana el seu canvi molt freqüent.

-       Establir "tallafocs" entre treballadors (en les mesures encaminades a el funcionament de la granja).

-       Establir un control de temperatura corporal a l'entrada de la granja.

-       Persones amb temperatura superior a 36,5ºC o que presentin símptomes de coronavirus COVID-19 (tos, dificultat respiratòria, conjuntivitis, cansament ...) hauran de trucar a el telèfon d'atenció determinat per a cada comunitat autònoma i seguir els protocols establerts.

-       Evitar viatges programats i desplaçaments a una altra localitat diferent de la de centre de treball (granja) i residència.

-       Suspendre / ajornar cursos de formació presencial a treballadors.

Des de PORCAT volem agrair a tots els treballadors, que, mantenint les mesures de protecció, estan seguint les indicacions marcades pel Govern.

Per a més informació sobre mesures de protecció a la granja, pots consultar el document de ANPROGAPOR aquí.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.