porcat.org

El veterinari d’explotació, a l’espera d’una normativa de regularització

Cada vegada es veu més necessària la necessitat de regular la situació de la figura del veterinari d’explotació. És en el Reglament 2016/429 (“Llei europea de sanitat animal”) on hi trobem la figura del veterinari d’explotació, però de forma molt genèrica. Aquesta normativa regula les visites zoosanitàries que ha de dur a terme el professional, alhora que determina algunes de les responsabilitats del titular de l’explotació.

Segons el Reglament, cada país podrà establir una llei específica sobre el veterinari responsable d'explotació, on es definiran les tasques que haurà de realitzar, com la d'oferir un assessorament continu al ramader. Per la seva banda, el titular de la granja tindrà l'obligació de proporcionar tota la informació necessària al veterinari i complir amb les tasques proposades.

Actualment el veterinari d’explotació només està parcialment regulat a l'Estat en el Decret 306/2020 d’ordenació de les explotacions porcines, fet que comporta que les seves competències no estiguin definides ni tampoc sigui d’obligat compliment la seva figura a les seves explotacions.

 

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.