porcat.org

Els preus de les matèries primeres cauen de forma generalitzada el darrer mes

Els preus de les matèries primeres (blat, blat de moro, civada i oleaginoses) han caigut de manera generalitzada el darrer mes, segons reporten diferents mitjans sectorials del món agrari i ramader, com Agroclm i 3tres3.com, que fan anàlisis d'aquesta tendència. La Guerra d'Ucraïna genera una alta volatilitat dels preus dels cereals en el mercat, que pugen i baixen, i, tot i la baixada observada el darrer mes, aquests preus continuen mantenint elevats des que van apujar-se arran d'aquest conflicte. A més s'ha produït una reducció del consum de cereals. Els potencials compradors no el compren perquè encara esperen noves baixades de preus, donat que les collites velles queden retingudes i la pressió de les noves collites influeix en la baixada dels preus, entre altres factors. 

3tres3.com exposa en una anàlisi que l'informe del Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA) presentat el 30 de juny sobre les intencions de sembra i els inventaris finals en els Estats Units ha desvelat que, pel que fa al blat de moro i les faves de soja, s'estimen unes superfícies de sembra més petites de les estimades prèviament. En canvi, es preveu una recuperació de la superfície de conreu del blat total, llevat del blat d'hivern. Per tant, segons aquest informe, es preveuen uns inventaris més grans de blat de moro, faves de soja i blat.

Aquest mateix informe preveu per l'any 2022-2023 una caiguda de la producció mundial de blat, però una pujada de la producció mundial de blat de moro. D'altra banda, a Europa, la Comissió Europea preveu que pel 2022-2023 es reduirà la producció de blat tou, blat de moro i civada. Pel que queda de 2021/22, la previsió és que la producció del blat tou es mantingui estable, així com la de civada, i que augmenti la de blat, amb xifres que detalla 3tres3.com. 

Baixada de preus

Els preus de les matèries primeres es redueixen com segueix: el blat de moro val uns 372 €/t, que són 8 euros menys des del mes de maig respecte al disponible al Port de Tarragona; el blat costa 390 €/t, 30 euros menys respecte al disponible a Tarragona; la civada, destí Lleida val 355 €/t, també 30 euros menys en un mes i 25 euros menys respecte a la civada destí Lleida). "La caiguda dels preus dels cereals es dona per la liquidació de les posicions llargues dels fons, davant la por a una recessió econòmica a la tardor, juntament amb la pressió de la nova collita, que segueix tenint poc interès per part dels compradors", informa 3tres3.com. 
 
El preu del blat nacional es troba al mateix nivell que el del port, juntament amb el francès és troba a 4 euros per sota,  a 386 €/t, mentre que el blat de moro nacional es troba a 8 euros per sobre del port i 3 €/t per sobre del francès. Pel que fa a les oleaginoses, continua mancant farina de colza, per falta de disponibilitat, mentre que el preu de la farina de soja baixa 4 €/t, a 528 €/t i el de la farina de gira-sol 30 €/t fins als 375 €/t, a pesar de l'escenari actual de crisi i de ser Ucraïna el principal productor de gira-sol a l'àmbit mundial, afegeix. 

Notícies

04-jul-22

Alemanya declara dos nous focus de PPA en porcí domèstic

Per indicació de la "Subdirección general de Ganadería", s'adjunta la Nota del MAPA que informa de la detecció de PPA en porcí domèstic en dues explotacions d'Alemanya, una d'elles implica un altre salt a distància de la malaltia, prop de la frontera amb Holanda.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.