porcat.org

Es presenta l'informe del sector porcí a Catalunya de l'any 2020

El Grup de Gestió Porcina de la Universitat de Lleida, en col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha presentat l’Informe del sector porcí 2020.

Segons l'informe, en la fase de producció, durant l’any 2020, el cens porcí a Catalunya ha estat de 7.840.519 caps, disminuint lleument respecte al 2019, amb una variació del 0,915%. Del total de cens del 2020, més de la meitat es localitza a Lleida, amb un volum de 4.217.154 caps. Seguidament, Barcelona en té 2.080.282, Girona comptabilitza 958.097 caps i Tarragona, més testimonial, 584.986 caps.

En l’any 2020, els animals dels quals va haver-hi més moviments a Catalunya van ser els porcs d’engreix, amb un 53,53% del total dels moviments, seguit dels animals de cria amb un pes del 22,97%. Pel que fa a la destinació dels moviments dels porcs a Catalunya, el 46% d'aquests moviments són cap a escorxadors i el 54% són moviments cap a altres granges per a completar el sistema de producció.

Les principals destinacions dels porcs que Catalunya exporta a Espanya són Osca, amb un 66,73% del total de moviments, i Saragossa, amb un 10,88%. Si s’analitzen les exportacions d’animals de Catalunya a destinacions europees, l’any 2020 el principal destí ha sigut Itàlia, amb un moviment total de 22.003 animals, que representa el 89% del total de moviments d’animals d’origen català cap a Europa.

L'any 2020 el nombre de caps sacrificats ha estat superior que l'any 2019, concretament un 4,2% més. El nombre de tones de canal ha estat un 6,73% més respecte a l’any anterior.

El preu de venda de la canal a l’escorxador ha estat de 138,87€/canal, un 2,50% inferior que al 2019. El valor final d’una canal de porcí venuda al consumidor va ser de 4,823 €/kg canal.

Durant l’any 2020 i, segons les dades publicades pel DACC, el preu mitjà percebut pel ramader ha estat d'1,323 €/kg. El cost de produir un porc de 105 kg viu ha estat de 122,64 €/porc engreixat. Els costos han augmentat respecte de l’any 2019, quan van ser de 123,71 €/porc engreixat.

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC, amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana, i també recull els documents de tipus estadístic publicats per altres organismes o institucions nacionals i internacionals. 

Font: DACC

Notícies

09-des-21

Europa revisa les normes de transport d'animals vius

Segons el COPA-COGECA, la revisió de les normes de benestar animal que està portant a terme la Unió Europea s'hauria de realitzar de forma holística i amb fonament científic, una opinió que recolzem totalment des de PORCAT.
Agenda
Feria Salamaq 2022
Divendres
2

setembre 2022
Dimarts
6

setembre 2022
https://www.salamaq.es/
ISAE 2022
Diumenge
4

setembre 2022
Dijous
8

setembre 2022
https://isae2022.com/
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.