porcat.org

Guia sobre l’eutanasia a les explotacions porcines: criteris i tècniques

L’IRTA i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació han editat la Guía para la eutanasia de animales en explotaciones porcinas amb el propòsit que les granges apliquin els criteris i les tècniques que estableix el Reglament (CE) 1099/2009 relatiu a la protecció dels animals en el moment del seu sacrifici.

Dirigida als encarregats i al personal de les explotacions porcines, aquesta guia de 76 pàgines s’estructura en dues parts ben diferenciades.

La primera part pretén ajudar el ramader a prendre la decisió de quins animals han de ser eutanasiats, en funció del grau de lesions, capacitat de moviment, etc., i quin tipus de decisions es poden prendre (tractament i seguiment veterinari, enviament a escorxador, sacrifici en granja per a consum humà o, finalment, eutanàsia).

La segona part tracta dels mètodes d’eutanàsia legals en funció de cada tipus d’animal (garrins, porcs d’engreix o reproductors) i com portar-los a terme.

La guia es pot descarregar a: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/guiaparalaeutanasiaexplotacionesporcinas_tcm30-537105.pdf

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.