porcat.org

Informe del DARP: Mesures per prevenir la caudofàgia

La Comissió Europea va publicar l’any 2017 la recomanació 2016/336 respecte a l’aplicació de la Directiva 2008/120 relativa a les normes mínimes per a la protecció dels porcs en el referent a les mesures adreçades a disminuir la necessitat de practicar l’escuat.

Les mutilacions no poden, atenent la Directiva comunitària, realitzar-se de manera rutinària i pel que respecta a l’escuat, els productors han de portar a terme una avaluació d’incidència de la caudofàgia.

La recomanació de la UE per evitar el tall de cues, proposa tres grans mesures:

  • Aportar els materials d’enriquiment adequats
  • Proporcionar altres mesures de maneig, com condicions ambientals adequades, un bon estat sanitari i una dieta equilibrada
  • Monitoritzar els factors de risc i implementar un sistema de recollida de dades que permeti identificar possibles causes d’un brot de caudofàgia i l’eficàcia de les mesures preventives.

El DARP realitza inspeccions rutinàries per controlar que les explotacions apliquin els protocols establerts per evitar l’escuat. En el cas que les mesures no s’executin correctament, el Departament pot sancionar al productor.

En aquest informe sobre caudofàgia es troben, entre altres coses, les causes que propicien els brots de caudofàgia i les característiques dels materials d’enriquiment.

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.