porcat.org

Jornada tècnica sobre l’aprofitament dels aliments i l’alimentació animal

La valorització dels nutrients dels aliments que, per raons comercials o degut a problemes de fabricació o a determinats defectes, ja no estiguin destinats per a consum humà, a través de la seva utilització segura per a l’alimentació animal, és una de les iniciatives que s’inclou en el Pla d’Acció de la Comissió Europea sobre Economia Circular.

Els agents de la cadena alimentària poden contribuir en la prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari prioritzant l’ús com a pinso d’aquells excedents alimentaris que no pugin ser destinats a consum humà, sempre i quan aquests no entrin en competència amb la donació als bancs d’aliments.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) organitza una jornada tècnica sobre l’aprofitament dels aliments i l’alimentació animal, el proper 13 de juny, a Barcelona. Ricard Parés, director de PORCAT, participarà a la jornada on explicarà les experiències del sector, juntament amb altres representants. 

Durant la jornada es presentarà el marc legislatiu actual, es donaran a conèixer experiències del sector i es debatrà sobre els reptes i oportunitats d’un possible canvi legislatiu en el futur que permeti incrementar l’ús d’excedents alimentaris per a l’alimentació animal.

Programa i inscripcions 

 

 

Notícies

Agenda
The Pork Show
Dimarts
10

desembre 2019
Dimecres
11

desembre 2019
https://www.leporcshow.com/
The Oxford Farming Conference
Dimarts
7

gener 2020
Dijous
9

gener 2020
https://www.ofc.org.uk/
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.