porcat.org

L'activitat humana, principal causa de propagació de resistències als antibiòtics

El Pla Nacional davant la Resistència als Antibiòtics (PRAN), coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), ha publicat dos nous informes que assenyalen a l'activitat humana com la principal causa de la propagació dels bacteris resistents en el medi ambient. L'estudi d'aquesta qüestió és de gran rellevància, ja que les infeccions causades per bacteris resistents als tractaments amb antibiòtics van a l'alça i constitueixen una de les amenaces actuals més greus tant per a la salut pública com per a la sanitat animal. La major part dels problemes sobre aquest tema es produeixen en l'entorn clínic, però el medi ambient té un paper fonamental en la creació i disseminació d'aquestes resistències.

Precisament, amb la finalitat d'aprofundir en el coneixement del paper del medi ambient en la producció i transferència de resistències, en 2019 el PRAN va crear el Grup de Treball de Resistències en el Medi ambient, el PRAN-MA. El PRAN-MA té com a objectius identificar les àrees de coneixement d'interès en referència al paper de les resistències en el medi ambient, avançar en el desenvolupament d'eines per a categoritzar riscos per a la salut pública i la sanitat animal i elaborar un informe de conclusions que permeti desenvolupar accions futures. Amb la finalitat de complir amb aquests objectius, el PRAN-MA ha dividit el seu pla de treball en tres fases. La primera fase, emmarcada en la línia estratègica de vigilància del PRAN, culmina aquest mes de maig amb la publicació de dos informes, informa l'AEMPS.

El primer informe, titulat Estudi de les principals fonts d'emissió, rutes de dispersió i vies d'exposició als antimicrobians, bacteris resistents i gens de resistència antimicrobiana per a persones i animals, demostra que la principal causa de la disseminació de les resistències en el medi ambient és l'activitat humana. Segons aquest informe, les resistències circulen lliurement, a través de diferents compartiments, però els ambients antropitzats són els que produeixen un major impacte en l'abundància i diversificació d'aquestes resistències, posant en risc el futur de la medicina humana i animal.

El segon informe, titulat Destí i comportament ambiental d'antimicrobians i la seva rellevància en la resistència, ha estudiat el comportament en el medi ambient de 13 antibiòtics seleccionats en funció de les dades de consum en medicina humana i veterinària, la seva criticitat i la seva inclusió en la llista de vigilància de la Directiva Marc d'Aigua (DMA) de la Unió Europea. Cal tenir en compte que la presència de residus antibiòtics en sòl, aigua, sediment i biota és determinant en el manteniment, amplificació i difusió de gens de resistència en el medi ambient. I conèixer bé el comportament ambiental dels antibiòtics pot ser de gran utilitat en la lluita contra la resistència.

Pròximes fases

L'elaboració d'aquests informes no serà un esforç aïllat, sinó que forma part d'una estratègia a llarg termini, de manera que els informes són un primer pas en la consecució de l'objectiu general de millorar el coneixement del paper del medi ambient en la transmissió i difusió de resistències als antibiòtics.

Una vegada finalitzada aquesta primera fase del pla de treball, el PRAN-MA. se centrarà en una segona fase, consistent en l'estudi de dades de monitoratge ambiental i possibles millores dels plans de monitoratge. Després, en 2023, preveu iniciar la tercera fase, que es dedicarà a estudiar metodologies d'anàlisis de riscos i el possible impacte de les resistències en el medi ambient en la salut pública i la sanitat animal.

 

Notícies

06-mai-22

Es detecta la PPA a Roma

Diversos mitjans informen que s'ha trobat un porc senglar positiu a pesta porcina africana (PPA) en una via de circumval·lació de la capital italiana, un fet que ha denunciat una diputada italiana amb preocupació.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.