porcat.org

L'Estratègia Alimentària de Catalunya estrena nou apartat web

L'Estratègia Alimentària de Catalunya ja té un nou apartat al web. En aquest nou lloc, es pot consultar tota la informació sobre el projecte, descarregar documents informatius com el díptic i el pòster o visitar el vídeo corporatiu que s'ha realitzat sota el nom de "Treballem junts per l'alimentació del demà?", així com els apartats sobre els objectius i dimensions, la governança, ajuts i Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya, entre altres continguts. 

"La missió d'aquesta estratègia és articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per totes les persones consumidores. Amb l'Estratègia Alimentària de Catalunya garantirem que el sistema alimentari esdevé una eina per a la protecció del futur del medi ambient, del nostre territori, dels nostres pagesos, ramaders i pescadors i de les futures generacions. L'Estratègia Alimentària de Catalunya es fonamenta en el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026", segons s'exposa en l'apartat esmentat.

Accediu aquí al nou apartat web de l'Estratègia Alimentària de Catalunya.

Notícies

31-oct-22

L’Agencia de la Natura de Catalunya presenta els seus objectius

A través de l’Agència es vol donar major capacitat executiva a la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya. PORCAT reclama que aquests objectius siguin compatibles amb l'activitat ramadera.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.