porcat.org

La Comissió Europea llança el Pacte Rural per preservar i potenciar l'entorn rural

La Comissió Europea (CE) ha llançat el Pacte Rural Europeu aquest 20 de desembre. El Pacte Rural és un marc de cooperació d'àmbit local, regional i nacional amb organismes i altres agents que estableix una visió a llarg termini de com han de ser les zones rurals d'aquí al 2040. La CE reconeix que les àrees rurals europees són proveïdores d'aliments, llars, llocs de feina i serveis bàsics als ecosistemes i vol preservar-les i que puguin continuïn exercint aquests importants rols. 

Es tracta d'una iniciativa oberta a totes aquelles autoritats i organismes que vulguin contribuir a construir aquest pacte rural. De fet, la Interprofessional de Porcí de Capa Blanca (INTERPORC) ja es va adherir la setmana passada en compartir els 10 objectius del pacte que la CE ha identificat com a crucials pel futur de les zones rurals europees. Entre aquests 10 objectius figuren el reconeixement que aquestes àrees són proveïdores de seguretat alimentària, béns i serveis per al conjunt de la societat, oportunitats econòmiques i que també contribueixen als objectius de l'altre gran pacte europeu, el Pacte Verd, tot cercant la neutralitat climàtica i la gestió el més sostenible possible dels recursos naturals, segons informa Agrodigital. 

El Pacte Rural estableix quatre àrees d'acció complementàries, per aconseguir que les zones rurals europees del futur siguin més fortes, connectades, resilients i pròsperes. 

  • Perquè siguin més fortes s'han de desenvolupar solucions innovadores per a les disposicions dels serveis, aprofitant al màxim les possibilitats que ofereixen les eines digitals i fomentant la innovació social.
  • Perquè siguin més connectades, el manteniment o la millora dels serveis i connexions de transport públic, així com l'aprofundiment de les infraestructures digitals, són essencials per a garantir una millor connexió de les zones rurals de la Unió Europea. 
  • Perquè siguin més resilients, cal tenir present que la conservació dels recursos naturals, la restauració dels paisatges, inclosos els culturals, l'ecologització de les activitats agrícoles i la reducció de les cadenes de subministrament faran que les zones rurals siguin més resistents al canvi climàtic, els perills naturals i les crisis econòmiques.
  • Perquè siguin més pròsperes, la diversificació de les activitats econòmiques hauria de basar-se en estratègies econòmiques locals sostenibles, incloses mesures que facin que el seu medi ambient sigui atractiu per a les empreses i ampliïn l'alfabetització digital. Això contribuirà a mantenir una part justa del valor generat per l'agricultura en les zones rurals, informa la UE. 

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.