porcat.org

La nova llei de sanitat animal es posarà en marxa a l’abril del 2021. Repassem els punts més destacats

El nou Reglament es va publicar el 31 de març de 2016 i s'aplicarà a partir del 21 d'abril de 2021. La normativa millora les normes sobre salut animal i crea un sistema comú per detectar i controlar les malalties i combatre els riscos de seguretat per a la salut, l'alimentació i els pinsos.

Aquesta nova legislació sobre sanitat animal consolida en un únic marc una sèrie de disposicions ja existents, com:

  • L'exigència per als Estats membres d'establir plans de contingència per fer front a determinades malalties
  • L'establiment de normes específiques per a les vacunacions i mesures de control en cas de sospites o brots confirmats d'una malaltia
  • Les normes i requisits per a països no pertanyents a la UE relatives a les importacions i exportacions d'animals
  • Els procediments que s'han de seguir en cas d'urgència, que garanteixen que hi hagi una resposta ràpida i coherent en tots els Estats membres de la UE.

Un dels punts més destacats d’aquesta normativa és l’establiment d’un reforçament en la prevenció mitjançant mesures de bioseguretat, vigilància, vacunes, malalties emergents i de resistència anti microbiana.

En relació a les malalties, estableix varies categories:

  • La categoria A, fa referència a les malalties més greus i, aquestes, s’han de controlar en el cas que hi hagi un brot, com la PPA, la PPC i la febre aftosa.
  • La categoria B, malalties que s’han d’erradicar, no són tan dràstiques: tuberculosi, brucelosi i la ràbia.
  • La categoria C, són les de erradicació opcional: la llengua blava o malaltia de Aujeszky, molt pròpia del porcí.
  • La categoria D i E fan referència a les malalties menys greus.  

PORCAT celebra que el nou reglament europeu reculli mesures de bioseguretat que previnguin l’entrada de malalties a les granges. 

Notícies

21-ago-20

Quin paper juga la caça a la prevenció de la PPA?

La caça és una activitat que ha tendit a la baixa en els últims anys i actualment no és suficient per evitar el creixement de la població de senglars i evitar així l'arribada de la PPA a Catalunya.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.