porcat.org

La venda d'antibiòtics d'ús animal cau gairebé la meitat entre el 2011 i el 2021

L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha fet públic un nou informe anual de Vigilància Europea del Consum Veterinari d'Antimicrobians (ESVAC), les dades del qual demostren que les vendes generals d'antibiòtics veterinaris han caigut un 47% entre els anys 2011 i 2021, això és, gairebé la meitat en l'última dècada. Aquesta caiguda tan forta no s'havia aconseguit abans; de fet, a l'anterior informe de l'ESVAC la baixada va ser del 43%, com va recollir PORCAT. El nou resultat que confirma la tendència a la baixa de les vendes d'antibiòtics es basa en les dades de 25 països europeus que han aportat informació sobre les vendes d'aquests medicaments d'ús animal de manera continuada durant aquest període de temps de deu anys.

Segons informa la EMA en el seu lloc web, "aquests resultats positius reflecteixen els esforços dels veterinaris, ramaders i la indústria farmacèutica per a reduir l'ús dels antibiòtics per a prevenir les resistències antimicrobianes. També mostren que les iniciatives polítiques de la Unió Europea (UE) i les campanyes nacionals per a promoure l'ús prudent dels antibiòtics en animals estan tenint un impacte positiu", va dir Ivo Claassen, cap de la Divisió de Medicaments Veterinaris de l'EMA.

D'altra banda, en el mateix informe s'exposa que les vendes de classes d'antibiòtics considerades d'importància crítica en la medicina humana també van disminuir notablement entre 2011 i 2021 i van representar només el 5,5% de les vendes totals en 2021. En concret, les vendes de cefalosporines de tercera i quarta generació van caure un 38%, les polimixines, un 80% i les fluoroquinolones, un 14%, mentre que les vendes d'altres quinolones van caure un 83%. I és que "els antibiòtics han d'usar-se amb prudència i responsabilitat per a preservar la seva eficàcia i mitigar el risc potencial per a la salut pública", com s'indica en la categorització del Grup d'experts ad hoc sobre assessorament antimicrobià (AMEG).

Aquest informe de l'ESVAC inclou, per primera vegada, informació sobre els progressos realitzats cap a l'objectiu de l'Estratègia de la Comissió Europea "from farm to fork", amb la finalitat de reduir la venda d'agents antimicrobians per a animals de granja i aqüicultura a la UE. En només tres anys, entre 2018 i 2021, els 27 Estats membres de la UE ja han aconseguit una reducció del 18%, aproximadament un terç de l'objectiu de reducció del 50% fixat per a 2030.

L'Estratègia "from farm to fork" és el nucli del Pacte Verd Europeu i té com a finalitat que els sistemes alimentaris siguin justos, saludables i respectuosos amb el medi ambient, explica l'EMA.

Més, sobre el projecte d'ESVAC

Ara, el dotzè informe de l'ESVAC presenta dades de 31 països europeus (29 països de la UE/EEA, Suïssa i el Regne Unit). Tots els països participants van facilitar voluntàriament informació sobre les vendes d'antimicrobians veterinaris.

Per cada país que participa en el projecte ESVAC hi ha una secció separada que presenta tendències de vendes per classe antimicrobiana. Alguns països descriuen les seves principals mesures per a abordar la resistència antimicrobiana i com aquestes activitats contribueixen als canvis observats en les vendes al seu país. Les mesures inclouen plans d'acció nacionals, campanyes nacionals per a l'ús prudent dels antimicrobians en animals, restriccions sobre l'ús de determinats antimicrobians en animals productors d'aliments, o mesures per a controlar la prescripció d'antimicrobians en animals.

El projecte ESVAC va ser llançat per l'EMA el setembre de 2009 després d'una petició de la Comissió Europea. Des de llavors, l'Agència ha coordinat i fet costat als esforços dels països europeus per a establir una informació normalitzada i harmonitzada sobre el volum de vendes de medicaments veterinaris antimicrobians. L'informe ESVAC es publica anualment i s'utilitza com a font de referència d'informació per a científics, veterinaris i altres professionals de la salut, assessors de riscos i responsables polítics en els estats membres de la UE.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2019/6, la notificació de dades sobre les vendes i l'ús d'antibiòtics en animals es convertirà en una obligació legal per als estats membres de la UE i l'Agència. Els nous requisits s'aplicaran a les dades a partir de 2023.

Font: EMA

 

 

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.