porcat.org

La vigilància reforçada de la PPA continuarà durant el 2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha fet públic el document del Programa Nacional de Vigilància Sanitària serològica del porcí, on s'han reforçat les accions de vigilància i prevenció de malalties com la Pesta Porcina Africana (PPA).

Des que s'incrementés la incidència de la malaltia en els països de centre i est d'Europa, el Ministeri ha considerat necessari reforçar els esforços per aconseguir una ràpida detecció en cas que es produís la incursió de virus de la PPA a Espanya.

Així doncs, el pla de vigilància inclourà accions passives, com ara campanyes d'informació i conscienciació per a la detecció i comunicació de casos compatibles amb aquesta malaltia, i altres accions actives, basades en mostrejos serològics i virològics periòdics dirigits al risc, així com d'un pla de vigilància de lesions macroscòpiques compatibles en escorxadors.

A més, s'establirà una vigilància especial en les condicions de neteja i desinfecció dels vehicles de transport d'animals vius que procedeixin dels països de més risc en relació a la possibilitat d'entrada de virus de la PPA, segons recull el document.

Recordem que el sector porcí espanyol és el principal sector ramader al nostre país, a més de posicionar-se entre els principals productors a nivell europeu i mundial. Per tant, el Ministeri considera "crucial" mantenir la cabana porcina nacional lliure de malalties de declaració obligatòria per a garantir el correcte funcionament del seu flux comercial.

 

Font: Animal's Health

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.